ข่าวสาร

ข่าวสาร


มิถุนายน 6, 2022

เปิดบ้าน “วชิรแล็บ” เพื่อสังคม VAJIRA LAB SHOWCASE (First Time)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)
มิถุนายน 6, 2022

วศ. เปิด Lab ต้อนรับ ภาคเอกชน บ.วชิร แล็บเพื่อสังคม และไออาร์พีซี เยี่ยมชมดูงาน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ) โดย ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม


มิถุนายน 6, 2022

เปิดบ้าน “วชิรแล็บ” เพื่อสังคม VAJIRA LAB SHOWCASE (First Time)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)
มิถุนายน 6, 2022

วศ. เปิด Lab ต้อนรับ ภาคเอกชน บ.วชิร แล็บเพื่อสังคม และไออาร์พีซี เยี่ยมชมดูงาน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ) โดย ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม