เครื่องมือทดสอบ

เครื่องมือทดสอบ

ยี่ห้อ : GESTER
รุ่น : GT-RA01
ที่ตั้งเครื่องมือ : ชั้น 5 ห้อง KSS-502 อาคารเกษมศรี 
หลักการทำงาน : ใช้สำหรับทดสอบการซึมผ่านของเลือดสังเคราะห์ภายใต้ระดับความดันต่างๆ ซึ่งจำลองตามความดันโลหิตเฉลี่ยของร่างกายมนุษย์ที่ความดัน 10.7, 16.0 และ 21.3 kPa หรือ 80, 120 และ 160 mmHg
ระดับความดันที่เครื่องสามารถทำงานได้ : 450, 550 และ 635 cm/s
ประเภทของตัวอย่าง : หน้ากากอนามัยหรือวัสดุสิ่งทอ
การทดสอบอ้างอิงตาม : ASTM F2100 (ASTM F1861-17)

 
 

ยี่ห้อ : GESTER
รุ่น : GT-RA01
ที่ตั้งเครื่องมือ : ชั้น 5 ห้อง KSS-502 อาคารเกษมศรี 
หลักการทำงาน : ใช้สำหรับทดสอบการซึมผ่านของเลือดสังเคราะห์ภายใต้ระดับความดันต่างๆ ซึ่งจำลองตามความดันโลหิตเฉลี่ยของร่างกายมนุษย์ที่ความดัน 10.7, 16.0 และ 21.3 kPa หรือ 80, 120 และ 160 mmHg
ระดับความดันที่เครื่องสามารถทำงานได้ : 450, 550 และ 635 cm/s
ประเภทของตัวอย่าง : หน้ากากอนามัยหรือวัสดุสิ่งทอ
การทดสอบอ้างอิงตาม : ASTM F2100 (ASTM F1861-17)