เครื่องมือทดสอบ

เครื่องมือทดสอบ

ยี่ห้อ : TSI
รุ่น : TSI
ที่ตั้งเครื่องมือ : ชั้น 5 ห้อง KSS-502 อาคารเกษมศรี 
หลักการทำงาน : เครื่องทดสอบถูกออกแบบ เพื่อรองรับการทดสอบการกรองอนุภาคของหน้ากากอนามัย ที่มีขนาดอนุภาค 0.1 ไมครอน โดยเครื่องมือจะประกอบไปด้วย เครื่องกำเนิดอนุภาค (Aerosol generator), เครื่องที่ทำให้อนุภาคมีประจุเป็นกลาง (Neutralizer), เครื่องผสมอากาศกับอนุภาค (Air mixing chamber), ฐานทดสอบตัวอย่าง (sample holder) และตัวตรวจวัดแบบนับจำนวน (Single Particle counter detector). การทดสอบจะใช้อนุภาค (Polystyrene latex sphere) ที่มีขนาดตั้งแต่ 0.1 ถึง 5.0 ไมครอน
ตัวตรวจวัด : Single Particle counter detector
ประเภทของตัวอย่าง : หน้ากากอนามัย หรือ วัสดุสิ่งทอ
การทดสอบอ้างอิงตาม : ASTM F2100 (ASTM F2299)

 
 

ยี่ห้อ : GESTER
รุ่น : GT-C32
ที่ตั้งเครื่องมือ : ชั้น 5 ห้อง KSS-502 อาคารเกษมศรี 
หลักการทำงาน : ทดสอบตัวอย่างโดยวางให้ชิ้นตัวอย่างทำมุม 45 องศา จากนั้นจุดไฟและสังเกตเวลาการลามไฟของชิ้นตัวอย่างเพื่อใช้ในการแบ่ง class ใช้ในการประเมินความสามารถของการลามไฟของผ้าหรือวัสดุสิ่งทอภายใต้สภาวะควบคุม
ประเภทของตัวอย่าง : หน้ากากอนามัยหรือวัสดุสิ่งทอ
ขนาดตัวอย่าง: 50 x 150 mm. โดยให้ปลายตัวอย่างเกินขอบล่างของแผ่นหลังที่ใช้วางตัวอย่างออกมาประมาณ 3.2 ถึง 12.7 มม
การทดสอบอ้างอิงตาม : ASTM F2100 (16 CFR part 1610)