บ.วชิรแล็บเพื่อสังคม เปิดร้านจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ @รพ.วชิรพยาบาล