เครื่องมือทดสอบ

เครื่องมือทดสอบ

ยี่ห้อ : GESTER
รุ่น : GT-RA02
ที่ตั้งเครื่องมือ : ชั้น 5 ห้อง KSS-502 อาคารเกษมศรี 
หลักการทำงาน : เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพการกรองโดยการพ่นละอองอนุภาคของสารแขวนลอยของแบคทีเรียลงบนตัวอย่าง ซึ่งอนุภาคของแบคทีเรียจะกรองผ่าน Six-stage Anderson sieve sampler ลงบน plate ในแต่ละชั้น โดยในแต่ละชั้นจะมี pore size ที่แตกต่างกัน
อัตราการไหลของอากาศ : 28.3 ± 0.2 L/min
ปริมาณพ่นของแบคทีเรีย : 0.1-10 ± 0.5 L/min
อุณหภูมิทดสอบ : 0-50 ºC
ขนาดอนุภาคเฉลี่ย : 3.0 ± 0.3 µm
ขนาดของรูพรุนของชั้นการทดสอบ : Stage I>7 µm; Stage II (4.7~7 µm); Stage III (3.3~4.7 µm); Stage IV (2.1~3.3 µm); Stage V(1.1~2.1 µm); Stage VI (0.6~1.1 µm)
ประเภทของตัวอย่าง : หน้ากากอนามัย และวัสดุสิ่งทอ
การทดสอบอ้างอิงตาม : ASTM F2100 (ASTM F2101)

 

ยี่ห้อ : GESTER
รุ่น : GT-RA02
ที่ตั้งเครื่องมือ : ชั้น 5 ห้อง KSS-502 อาคารเกษมศรี 
หลักการทำงาน : เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพการกรองโดยการพ่นละอองอนุภาคของสารแขวนลอยของแบคทีเรียลงบนตัวอย่าง ซึ่งอนุภาคของแบคทีเรียจะกรองผ่าน Six-stage Anderson sieve sampler ลงบน plate ในแต่ละชั้น โดยในแต่ละชั้นจะมี pore size ที่แตกต่างกัน
อัตราการไหลของอากาศ : 28.3 ± 0.2 L/min
ปริมาณพ่นของแบคทีเรีย : 0.1-10 ± 0.5 L/min
อุณหภูมิทดสอบ : 0-50 ºC
ขนาดอนุภาคเฉลี่ย : 3.0 ± 0.3 µm
ขนาดของรูพรุนของชั้นการทดสอบ : Stage I>7 µm; Stage II (4.7~7 µm); Stage III (3.3~4.7 µm); Stage IV (2.1~3.3 µm); Stage V(1.1~2.1 µm); Stage VI (0.6~1.1 µm)
ประเภทของตัวอย่าง : หน้ากากอนามัย และวัสดุสิ่งทอ
การทดสอบอ้างอิงตาม : ASTM F2100 (ASTM F2101)