เครื่องมือทดสอบ

เครื่องมือทดสอบ

ยี่ห้อ : GESTER
รุ่น : GT-C32
ที่ตั้งเครื่องมือ : ชั้น 5 ห้อง KSS-502 อาคารเกษมศรี 
หลักการทำงาน : ทดสอบตัวอย่างโดยวางให้ชิ้นตัวอย่างทำมุม 45 องศา จากนั้นจุดไฟและสังเกตเวลาการลามไฟของชิ้นตัวอย่างเพื่อใช้ในการแบ่ง class ใช้ในการประเมินความสามารถของการลามไฟของผ้าหรือวัสดุสิ่งทอภายใต้สภาวะควบคุม
ประเภทของตัวอย่าง : หน้ากากอนามัยหรือวัสดุสิ่งทอ
ขนาดตัวอย่าง: 50 x 150 mm. โดยให้ปลายตัวอย่างเกินขอบล่างของแผ่นหลังที่ใช้วางตัวอย่างออกมาประมาณ 3.2 ถึง 12.7 มม
การทดสอบอ้างอิงตาม : ASTM F2100 (16 CFR part 1610)

 
 

ยี่ห้อ : GESTER
รุ่น : GT-C32
ที่ตั้งเครื่องมือ : ชั้น 5 ห้อง KSS-502 อาคารเกษมศรี 
หลักการทำงาน : ทดสอบตัวอย่างโดยวางให้ชิ้นตัวอย่างทำมุม 45 องศา จากนั้นจุดไฟและสังเกตเวลาการลามไฟของชิ้นตัวอย่างเพื่อใช้ในการแบ่ง class ใช้ในการประเมินความสามารถของการลามไฟของผ้าหรือวัสดุสิ่งทอภายใต้สภาวะควบคุม
ประเภทของตัวอย่าง : หน้ากากอนามัยหรือวัสดุสิ่งทอ
ขนาดตัวอย่าง: 50 x 150 mm. โดยให้ปลายตัวอย่างเกินขอบล่างของแผ่นหลังที่ใช้วางตัวอย่างออกมาประมาณ 3.2 ถึง 12.7 มม
การทดสอบอ้างอิงตาม : ASTM F2100 (16 CFR part 1610)