ข่าวสาร

เมษายน 16, 2024

บ.วชิรแล็บเพื่อสังคม เปิดร้านจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ “V care shop” @รพ.วชิรพยาบาล

วันที่ 28 มีนาคม 2567 บ.วชิรแล็บเพื่อสังคม เปิดร้านจำหน่ายเวชภัณฑ์ "V care shop" ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ตรงข้ามอาคาร MRI
มิถุนายน 6, 2022

เปิดบ้าน “วชิรแล็บ” เพื่อสังคม VAJIRA LAB SHOWCASE (First Time)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)
มิถุนายน 6, 2022

วศ. เปิด Lab ต้อนรับ ภาคเอกชน บ.วชิร แล็บเพื่อสังคม และไออาร์พีซี เยี่ยมชมดูงาน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ) โดย ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม