เครื่องมือทดสอบ

เครื่องมือทดสอบ

ยี่ห้อ : GESTER
รุ่น : GT-RA04
ที่ตั้งเครื่องมือ : ชั้น 5 ห้อง KSS-502 อาคารเกษมศรี 
หลักการทำงาน : วัดแรงต้านทานของอากาศ โดยให้อากาศไหลผ่านพื้นที่บางส่วนของตัวอย่างทดสอบด้วยอัตราการไหลที่คงที่ เพื่อใช้ในการวัดความแตกต่างของความดันในวัสดุที่ใช้ทำหน้ากากอนามัย
ประเภทของตัวอย่าง : หน้ากากอนามัยหรือวัสดุสิ่งทอ
ขนาดตัวอย่าง: พื้นที่ที่ต้องทดสอบควรมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 25 mm.
การทดสอบอ้างอิงตาม : ASTM F2100 (EN 14683 Annex C)